Tang Chinese Steppe Falconer at CourtA Twilight of Empires

Lords of the Earth, Campaign 13

Prior Control List


Kingdom of Aceh, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Aceh        fa 
Kampara       hm 
 Belawan      p 
.
Alamanni, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Astigitanus     un 
 Carthago Nova   f 
Baetica       un 
 Gades       un 
Carpetani      oc 
 Toletum      un 
Hauptland      hm 
 Corduba      f 
Saguntina      un 
 Valentia      un 
.
Alans, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Austria       ea 
Bohemia       pt 
Lausatia      pt 
Meissen       pt 
 Meissenburg    p 
Raetia Ii      hm 
 Castra Regina   ea 
Thuringia      pt 
.
Angles and Jutes, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Denmark       hm 
Halland       fa 
Sk†ne        f 
.
Arian Christian Church, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Achaia       ch 
 Korinthos     ch 
Alfold       ab 
 Alba Iulia     ca 
Alpes        ab 
 Sequanorum     ch 
Attica       ch 
 Athenai      ch 
Austria       ch 
Banat        ab 
Bochnia       ch 
Campania      ch 
Constantinople   un 
 Constantinople   un 
Crugians      ab 
Dacia        ch 
 Novae       ch 
Dardania      ch 
Europa       ch 
 Heraclea      ch 
Franconia      un 
Germania I     ch 
 Trier       ch 
Germania Ii     un 
 Col Agrippina   ch 
Germanica R.    ch 
 Argentorate    ch 
Histria       ch 
 Pola        un 
Holland       ch 
 Vlaardingen    ch 
Latium       un 
 Roma        ch 
Liguria       un 
Lingonia      ch 
Lorraine      un 
Macedon       ch 
 Thessalonica    ch 
Maxima       un 
 Augustodunum    ch 
Moesia I      un 
 Viminicium     mn 
Moesia Ii      ab 
 Tomi        ch 
Moravia       mn 
Pannonia I     ch 
 Carnuntum     ch 
Pannonia Ii     ab 
 Sirmium      mn 
Paphlagonia     un 
Parisii       un 
 Lutetia      ch 
Raetia I      ab 
 A. Vindelicum   ab 
Raetia Ii      ch 
 Castra Regina   ca 
Savia        ch 
 Aquincum      ch 
Sicilia       ch 
 Syracusae     ch 
Slovakia      ab 
Thessaly      ch 
Thuringia      ch 
Venetia       mn 
 Aquileia      ab 
Viennensis     un 
 Massilia      ch 
.
Kingdom of Armenia, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Adurbadagan     un 
 Adhur Gushnasp   un 
Armenia       f 
 Kelat       t 
Artaxata      t 
 Van        t 
Urmia        hm 
 Urmia       t 
.
Asding Vandals, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Lugdunensis I    f 
 Lugdunum      f 
Narbonensis     hm 
 Narbo       un 
Viennensis     f 
 Massilia      un 
.
Axumite Empire, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Adowa        t 
Atbara       t 
Axum        hm 
 Axum        hm 
Beja        pt 
Berbera       p 
 Opane       p 
Danakil       f 
 Adulis       f 
Djibuti       ea 
 Avalites      ea 
Funj        f 
 Funj        p 
Gezira       pt 
 Sennar       f 
Kosti        pt 
Lalibela      f 
Sennar       t 
.
Berber Kingdom of Tingitania, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Maghrib       un 
Tingitania     hm 
 Tingis       f 
Zirid        un 
 Rusaddir      un 
.
Blemmye Tribes, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Arcadia       pt 
 Myos Hormuz    un 
Aswan        pt 
 Berenice      nt 
Beja        oc 
Blemmye       hm 
.
Blue Turk Khanate, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Parishkhwargar   un 
Persia       un 
 Ray        un 
.
Buddhist Stupas, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Ahicchatra     ch 
Ava         ab 
Bactria       un 
 Bactra       ch 
Chandela      mn 
Chera        un 
 Muziris      ch 
Dahala       ab 
Dasarna       ab 
Edrosia       ab 
Gandhara      ch 
Gujerat       mn 
Jambi        un 
 Malayu       ch 
Jaunpur       ab 
 Sarnath      hc 
Kashgar       un 
 Kashgar      ch 
Kedah        un 
 Ligor       ch 
Khotan       ch 
 Khotan       mn 
Khuttal       ch 
 Kapisi       ab 
Kucha        un 
 Kucha       ch 
Madurai       un 
 Kanchipuram    ab 
Magadha       mn 
 Pataliputra    ab 
Mathura       ch 
 Mathura      mn 
Nasik        ab 
Nepal        ch 
 Lalitpur      ab 
Pandya       mn 
Phanrang      un 
 Oc Eo       ab 
Rajput       mn 
Seylan       ab 
 Anuradhapura    mn 
Sogdiana      ch 
 Boqara       ch 
Sri Lanka      ab 
Surashtra      mn 
Und         ch 
 Taxila       ca 
Vengi        mn 
.
Burgundians, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Aeduia       pt 
Alsace       hm 
 Worms       f 
Cubia        pt 
Franconia      f 
Maxima       oc 
 Augustodunum    un 
Swabia       f 
.
Cham Kingdom, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Champa       oc 
 Vijaya       un 
Mison        oc 
 Amaravati     oc 
.
Chen-La Kingdom, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Hmong        f 
Nampung       a 
Preikuk       ea 
Surin        hm 
 Sresthapura    hm 
.
Chera Kingdom, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Chera        hm 
 Muziris      f 
Csrilanka      a 
Gangas       c 
 Nandagiri     a 
Seylan       a 
 Anuradhapura    un 
.
Chinese Buddhism, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Anhui        ab 
 Chien-K'Ang    mn 
Bao'Ding      ab 
Chiennan      ab 
Honan        ch 
Houma        ch 
Kin         ab 
Koguryo       ab 
 Pyong-Yang     ab 
Lu'An        ch 
Nanling       mn 
Shensi       mn 
 Chang'An      ca 
Shentung      ab 
 Loyang       ch 
Silla        ch 
Tangut       ab 
Tunhuang      ch 
 Tunhuang      mn 
Yanzhi       mn 
 Yuan-Ch'Uan    ch 
Yun         ch 
.
Chinese Kingdom of Annam, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Annam        hm 
 Chiao-Chieh    f 
Gouangxi      a 
Gunzhou       fa 
Jih-Nan       f 
 Chiu Chen     f 
Korat        f 
Lingsi       f 
 Yu-Lin       a 
Nanchao       f 
 I-Chou       ea 
Padishan      fa 
 Yung Ch'Ang    ea 
.
Classical Pagan Oracles, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Achaia       ch 
 Korinthos     ch 
Apulia       ch 
 Brundisium      
Atrebatia      un 
 Venta       un 
Attica       mn 
 Athenai      ch 
Britannia I     ch 
 Isca        un 
Chera        un 
 Muziris      ch 
Constantinople   un 
 Constantinople   ch 
Dalmatia      ab 
Egypt        ch 
 Alexandria     ab 
Flavia       ch 
 Londinium     ab 
Germania I     un 
Germania Ii     ab 
Latium       ch 
 Roma        hc 
Leon        ch 
 Legio       mn 
Lucania       ch 
Macedon       un 
 Thessalonica    ch 
Nobatia       ab 
 Amara       ch 
Raetia Ii      un 
Sardinia      ch 
Savia        ch 
Sicilia       ab 
 Syracusae     ab 
.
Civ. Foed. Dalmatia, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Dalmatia      hm 
 Narona       t 
Illyria       un 
 Salonae      un 
.
Kingdom Britanniae, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Atrebatia      f 
 Venta       fa 
Britannia I     hm 
 Isca        t 
Dyffed       pt 
Flavia       un 
 Londinium     f 
Gwynned       un 
Mercia       t 
.
Daoism Temples, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Anhui        ab 
 Chien-K'Ang    ca 
Chekiang      mn 
Chinling      un 
Fukien       mn 
Funiu        ab 
Ganzhou       un 
Ghang'De      un 
Huang        un 
 Hsia        un 
Hunan        ch 
 Chang-Sha     ch 
Hupei        ca 
 Chiang Hsia    ca 
Hwai        mn 
Jiangxi       ca 
 Yu Chang      ch 
Kansu        un 
 Ts'In       c 
Kienchou      un 
 Ling Ling     ch 
Kin         un 
Kwangsi       ch 
 Nan-Hai      hc 
Lanchou       un 
Lang Shan      un 
Liao-Tung      mn 
 Liao-Tung     ch 
Lingnan       un 
Lingsi       un 
 Yu-Lin       ch 
Lingtung      un 
 Ts'Ang-Wu     ch 
Lu'An        un 
 P'Ing       ch 
Nanling       mn 
Ordos        un 
Shan'Si       mn 
Shantung      mn 
 Kuang-Ku      un 
Shensi       mn 
 Chang'An      ab 
Shentung      mn 
 Loyang       ab 
Szechwan      ab 
 Koeuichou     mn 
Taiping       mn 
 Wu         ch 
Tsainan       mn 
 Lu         un 
Tumet        un 
Wu Hai       un 
Yen         un 
 Chi        ca 
Yun         mn 
 Tai        ch 
.
Donatist Christian Church, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Africa       mn 
 Carthago      ca 
Maghrib       ch 
Mauretania     mn 
 Caesarea      mn 
Numidia       mn 
Syrtes       ch 
 Leptis Magna    ch 
.
Eastern Mongolian Kingdom, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Ch'In        un 
Hsiung'Nu      un 
Ningsia       f 
 Pan        f 
Shangtu       un 
Tari-Nor      un 
Wu Hai       f 
Wudah        fa 
.
Eastern Roman Empire, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Achaia       f 
 Korinthos     pt 
Arabia       un 
 Bostra       un 
Arcadia       oc 
 Myos Hormuz    ea 
Aswan        oc 
 Berenice      ea 
Attica       f 
 Athenai      f 
Bithynia      f 
 Pergamon      f 
Cappadocia     pt 
Cilicia       fa 
 Tarsus       ea 
Cmoesia       un 
Coele Syria     f 
 Antioch      f 
Constantinople   hm 
 Constantinople   f 
Crete        ea 
Cyprus       f 
 Salamis      t 
Dacia        un 
 Novae       ea 
Dardania      f 
 Naissni      ea 
Edessa       a 
 Amida       f 
Egypt        oc 
 Alexandria     un 
Epirus       f 
 Dyrrhacium     ea 
Europa       f 
 Heraclea      f 
Faiyum       a 
Galatia       f 
 Ancyra       f 
Insulae       un 
Isauria       un 
Lazica       fa 
Libya        un 
 Kyrene       ea 
Libya Inf.     un 
Lycaonia      un 
Lydia        f 
 Ephesus      f 
Macedon       f 
 Thessalonica    t 
Moesia I      un 
 Viminicium     f 
Moesia Ii      un 
 Tomi        t 
Mosul        un 
 Dura        un 
Nobatia       p 
 Amara       p 
Palaestina Iud   ea 
 Jerusalem     ea 
Palaestina Sal   un 
 Pelusium      pt 
Palmyra       fa 
 Palmyra      un 
Paphlagonia     f 
 Sinope       f 
Phoenicia      ea 
 Tyros       pt 
Phrygia       ea 
Pontus       ea 
 Trapezus      t 
Psidia       ea 
 Iconium      ea 
Rhodes       t 
Syria        pt 
 Damascus      ea 
Thebais       ea 
 Thebes       p 
Thessaly      f 
Thracia       ea 
 Serdica      f 
Vaspurakan     nt 
 Megalopolis    ea 
Venetia       un 
 Aquileia      un 
Wirozan       un 
.
Eastern Ts'in Dynasty, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Anhui        hm 
 Chien-K'Ang    f 
Chekiang      f 
 Hangzhou      f 
Chiennan      a 
 Shu        f 
Chinling      nt 
 Han Chung     f 
Csung        c 
Fujian       ea 
Fukien       a 
 Chin An      a 
Funiu        f 
 Nanyang      f 
Ganzhou       nt 
 Nanping      un 
Ghang'De      un 
Gouangxi      un 
Gunzhou       un 
Hainan       ea 
 Chu-Yai      t 
Hubei        f 
 Nan        ea 
Hunan        ea 
 Chang-Sha     un 
Hupei        f 
 Chiang Hsia    f 
Hwai        nt 
 Yingtan      f 
Jiangxi       ea 
 Yu Chang      ea 
Kiang'Si      f 
 Chien An      un 
Kiangsu       f 
 Kuang-Ling     ea 
Kienchou      a 
 Ling Ling     a 
Kwangsi       f 
 Nan-Hai      ea 
Kwangtung      f 
 Kwangchou     f 
Kweichou      nt 
 Chien-Wei     un 
Lingnan       f 
Lingtung      nt 
 Ts'Ang-Wu     a 
Miao'Ling      un 
Nanling       ea 
Padishan      un 
 Yung Ch'Ang    un 
Shantung      f 
 Tsingtao      f 
Szechwan      f 
 Koeuichou     f 
Taiping       f 
 Wu         ea 
Tsainan       f 
 Jinan       f 
.
Eastern Turkish Kingdom, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Henyitin      a 
Kerait       hm 
.
Emishi Lords, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Akita        hm 
Hokkaido      a 
Toyama       t 
.
Franks, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Belgica I      un 
Belgica Ii     un 
Germania I     f 
 Trier       un 
Lorraine      hm 
Westphalia     f 
.
Frisians, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Friesland      f 
Germania Ii     ea 
 Col Agrippina   un 
Holland       hm 
 Vlaardingen    f 
Holstien      a 
Saxony       f 
.
Kingdom of Roman Gallaecia, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Astigitanus     t 
 Carthago Nova   un 
Baetica       c 
 Gades       p 
Cantabria      c 
Emeritanus     t 
 Emerita Augusta  t 
Leon        un 
 Legio       aw 
Lucensis      hm 
 Brigantium     t 
Lusitania      fa 
Scallabitanus    a 
 Olisipo      t 
Vettonia      t 
.
Gepids, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Alpes Cottiae    hm 
 Genua       un 
.
Ghassanid Arab Kingdom, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Bostra       oc 
Hijaz        un 
Petra        oc 
 Petra       oc 
Safajah       a 
.
Empire of the Guptas, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Ahicchatra     f 
 Indabara      f 
Ajmer        nt 
Anhivarta      t 
 Barygaza      ea 
Arakan       ea 
 Vaisali      a 
Arjunayana     f 
Assam        a 
 Pragjyotisapura  f 
Avanti       f 
 Dasapura      f 
Chandela      f 
 Varanasi      f 
Cmalayadvipa    a 
Cnepal       a 
Csindhu       a 
Cvakataka      t 
Dasarna       f 
 Pryaga       f 
Edrosia       un 
 Pattala      c 
Gaur        f 
 Keldyna      f 
Gtsang       a 
Gujerat       f 
 Ankottaka     f 
Jaunpur       f 
 Sarnath      f 
Kutch Island    c 
Magadha       hm 
 Pataliputra    f 
Maldives      ea 
Mathura       f 
 Mathura      ea 
Nadavaria      f 
 Tamralipti     ea 
Palas        f 
 Barisal      f 
Punjab       f 
 Peshawar      f 
Rajput       f 
 Kaunaj       f 
Sahis        f 
 Sagala       f 
Samatata      nt 
Sukkur       f 
 Mulasthana     f 
Surashtra      t 
 Valabhi      f 
Tarain       f 
 Delhi       f 
.
Holy Empire of Rome, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Histria       un 
 Pola        f 
Pannonia Ii     un 
 Sirmium      un 
Savia        un 
 Aquincum      ea 
Venetia       un 
 Aquileia      hm 
.
Hephthalite Khanate, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Bactria       t 
 Bactra       un 
Chu         f 
 Talas       f 
Ferghana      f 
 Quba        a 
Gandhara      pt 
 Purusapura     un 
Issyk-Kul      hm 
 Hattusas      f 
Kashgar       f 
 Kashgar      un 
Khuttal       p 
 Kapisi       p 
Otarsh       t 
 Tashkent      un 
Pamir        p 
Und         p 
 Taxila       un 
.
Hinduism, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Ahicchatra     ch 
 Indabara      ch 
Anhivarta      mn 
 Barygaza      ab 
Arjunayana     ch 
Asmaka       ab 
 Vatsagulma     ab 
Assam        ch 
Avanti       mn 
Chandela      ca 
 Varanasi      hc 
Chela        ch 
Chera        un 
 Muziris      ch 
Chola        ab 
Dahala       ch 
 Pravarapura    ch 
Dasarna       mn 
 Pryaga       ch 
Gaur        un 
 Keldyna      ch 
Gaur        ch 
 Keldyna      ch 
Gujerat       ch 
Jaunpur       ab 
 Sarnath      mn 
Kalinga       ch 
Madurai       ab 
Magadha       ab 
 Pataliputra    ab 
Malabar       ab 
Maru        ab 
Mathura       ch 
 Mathura      ca 
Nadavaria      mn 
 Tamralipti     ab 
Nasik        ch 
 Kalliana      mn 
Pawar        ch 
 Ujjain       ab 
Rajput       ch 
 Kaunaj       ch 
Surashtra      ch 
 Valabhi      ch 
Tarain       ch 
Vengi        ch 
.
Khanate of the Hsiung'nu, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Beshbalik      fa 
Lang Shan      un 
 Sho-Fang      un 
Manipur       pt 
Ningsia       un 
 Pan        un 
Ordos        un 
Tz'Uk'An      fa 
Wu Hai       un 
.
Empire of the Huns, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Aeduia       p 
Casdingvandals   f 
Credhuns      pt 
Cubia        f 
Lingonia      f 
Lugdunensis Iii   f 
 Portus Namnetum  t 
Maxima       f 
 Augustodunum    un 
Senonia       t 
.
Jain Sects, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Anhivarta      mn 
Avanti       ch 
Chandela      mn 
Dahala       ch 
Dasarna       mn 
 Pryaga       ch 
Edrosia       un 
 Pattala      ch 
Gaur        ch 
Jaunpur       mn 
Kalinga       un 
 Palura       ch 
Kosala       ch 
Magadha       mn 
 Pataliputra    ab 
Mathura       un 
 Mathura      mn 
Nepal        ch 
 Lalitpur      un 
Pandya       ab 
Pawar        ab 
 Ujjain       hc 
Rajput       ch 
 Kaunaj       un 
Scebeli       un 
 Sarapion      ch 
Sikkim       ch 
.
Yamato Japan, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Aichi        f 
Kwanto       f 
 Edo        f 
Shikoku       f 
Shimane       f 
 Izumo       f 
Yamato       hm 
 Naniha       f 
.
Juan-Juan Khanate, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Altai        a 
Beshbalik      un 
Cemongols      t 
Ceturks       f 
Chuguchak      un 
Dzamin Uud     un 
Ghuzz        a 
Gobi        un 
 Koshang      un 
Gurvan       un 
Huang        un 
 Hsia        un 
Jungaria      un 
 Khocho       un 
Kansu        p 
 Ts'In       p 
Karatao       un 
Khalaka       a 
Khalakan      un 
Khitan       un 
Kin         un 
 Sheng-Lo      un 
Kutai        un 
Naiman       un 
Om'Chu       p 
Oriot        un 
Shan        un 
Shan'Si       p 
 Tai'Yuan      c 
Tanu        un 
Telmen       un 
Tumet        un 
Ulan-Kum      un 
Urkel        a 
Wusu        a 
Yanzhi       p 
 Yuan-Ch'Uan    p 
Yun         f 
 Tai        p 
Zaysan       fa 
.
Khmer Kingdom of Funan, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Andaman Islands   a 
Champa       p 
 Vijaya       p 
Cochin       hm 
 Vyadhapura     f 
Johor        a 
Kedah        ea 
 Ligor       a 
Khemer       f 
 Tonle Nagara    f 
Lampang       ea 
Mison        p 
 Amaravati     f 
Mon         pt 
 Tacola       pt 
Nakhon       f 
 Tamara       f 
Perak        a 
 Kataha       ea 
Phanrang      f 
 Oc Eo       a 
Siam        f 
 Thorn Sap     f 
.
Khwarizm Hunas Khanate, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Kara-Khitan     p 
 Maracanda     un 
Khazakh       a 
Khwarzim      f 
 Dashovuz      f 
Singanakh      p 
 Otrar       p 
Sogdiana      p 
 Boqara       un 
Turkmen       a 
.
Korean Kingdom of Koguryo, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Anshan       f 
 Choson Mon     f 
Bandao       aw 
Cheju'Do      nt 
Koguryo       hm 
 Pyong-Yang     f 
Silla        f 
 Pusan       pt 
.
Kushan Empire, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Afghanistan     hm 
 Kabul       f 
Gandhara      oc 
 Purusapura     t 
Hazarajat      pt 
 Kandahar      p 
Kash        un 
 Farah       un 
Margiana      un 
 Merv        un 
Pamir        oc 
Und         oc 
 Taxila       f 
.
Lakhmid Arab Kingdom, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Augustamnica    hm 
 Memphis      f 
Circis       c 
Egypt        p 
 Alexandria     f 
Palaestina Sal   un 
 Pelusium      un 
Petra        un 
 Petra       un 
Sawad        un 
 Hira        un 
.
Later Liang Kingdom, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Cuighur       fa 
Gaxun Nur      nt 
Kucha        nt 
 Kucha       nt 
Lob Nor       fa 
Suachu       nt 
Suzhou       hm 
 Wu-Wei       f 
Suzhou       c 
Tangut       f 
 Hsi-Hai      nt 
Tarim        c 
Tunhuang      a 
 Tunhuang      nt 
Turfan       t 
 Turfan       nt 
Yumen        ea 
 Sha        nt 
.
Hou Yen Empire, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Bandao       a 
Bao'Ding      hm 
 Chung-Shan     p 
Hopei        p 
 Chao        p 
Houma        p 
 Ch'Ang-Tzu     a 
Liao-Tung      f 
 Liao-Tung     p 
Lu'An        f 
 P'Ing       f 
Yen         f 
 Chi        f 
.
Lombard Kingdom, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Bohemia       un 
Lausatia      un 
Meissen       oc 
 Meissenburg    oc 
Silesia       ea 
Thuringia      un 
.
Malayadvipa, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Jambi        hm 
 Malayu       f 
Sabara       ea 
 Sabara       a 
Srivijaya      un 
 Palembang     f 
Wangka       ea 
.
Monophysite Christian Church, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Adal        ch 
Aden        un 
Adowa        ch 
Alwa        ch 
 Kerma       ch 
Arabia       ch 
 Bostra       ch 
Arcadia       mn 
 Myos Hormuz    ab 
Armenia       ch 
 Kelat       ab 
Asir        ch 
Aswan        mn 
 Berenice      ab 
Atbara       ch 
Augustamnica    ca 
 Memphis      mn 
Axum        ch 
 Axum        mn 
Berbera       ch 
 Opane       ch 
Blemmye       un 
Bostra       ch 
Cappadocia     ch 
Chera        un 
 Muziris      ch 
Cilicia       ab 
 Tarsus       ab 
Circis       ch 
Coele Syria     ca 
 Antioch      ca 
Danakil       ch 
 Adulis       ab 
Djibuti       ch 
 Avalites      ch 
Edessa       mn 
 Amida       ab 
Egypt        ca 
 Alexandria     hc 
Faiyum       ca 
Fars        un 
 Bishapur      ch 
Funj        ch 
 Soba        ab 
Hijaz        ch 
Isauria       ab 
Kasu        ch 
 Napata       un 
Lazica       ch 
Libya        ch 
 Kyrene       ab 
Lydia        ca 
 Ephesus      ab 
Madina       ch 
 Mecca       ch 
Makuria       ch 
 Meroe       ch 
Media        un 
 Ecbatana      ch 
Meshan       ch 
Mesopotamia     ab 
 Ctesiphon     ch 
Mosul        ch 
 Dura        ch 
Nobatia       un 
 Amara       ch 
Nubia        ch 
 Qustul       mn 
Osrhoene      ch 
 Nisibis      mn 
Palaestina Sal   ch 
 Pelusium      un 
Palmyra       ch 
 Palmyra      ab 
Petra        ch 
 Petra       ch 
Phoenicia      ch 
 Tyros       ch 
Psidia       ch 
 Iconium      ch 
Rhodes       ch 
Sawad        ch 
Sennar       ch 
Sistan       un 
 Zaranj       ch 
Syria        ca 
 Damascus      ab 
Syrtes       ch 
 Leptis Magna    ch 
Thebais       ch 
 Thebes       ch 
Transoxiana     un 
 Herat       ab 
Tripolitania    ch 
Urmia        ch 
 Urmia       ch 
Urmia        un 
Vaspurakan     mn 
 Megalopolis    ab 
Yemen        ch 
 Sa'Na       ch 
.
Moorish Kingdom, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Arauane       t 
Galam        un 
Ghana        p 
Gorouol       f 
Jenne        un 
 Jenne-Jeno     f 
Segu        un 
Senegal       aw 
Songhai       hm 
 Mopti       f 
Sudan        f 
 Gao        p 
Takrur       un 
Walata       un 
 Kumbi-Saleh    un 
.
Kingdom of Nepal, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Bhutan       nt 
Dhera-Dun      fa 
Himachal      fa 
Nepal        hm 
 Lalitpur      f 
Sikkim       fa 
.
Nobades Kingdom, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Alwa        hm 
 Kerma       f 
Beja        oc 
 Mergissa      f 
Cblemmye      un 
Kasu        f 
 Napata       p 
Kordofan      fa 
 Dongola      f 
Makuria       f 
 Meroe       f 
Nobatia       un 
 Amara       oc 
Nubia        f 
 Qustul       f 
Thebais       un 
 Thebes       un 
.
Oghuz Turk Realm, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Altai        f 
Beshbalik      a 
Cbturks       fa 
Jungaria      hm 
 Khocho       f 
Karluk       ea 
 Kuldja       a 
Wusu        fa 
.
Orthodox Christian Church, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Achaia       ch 
 Korinthos     ch 
Arabia       ch 
 Bostra       ab 
Attica       un 
 Athenai      ch 
Bithynia      mn 
 Pergamon      ca 
Coele Syria     un 
 Antioch      un 
Constantinople   mn 
 Constantinople   hc 
Cyprus       ch 
 Salamis      mn 
Dacia        un 
 Novae       ch 
Dardania      un 
 Naissni      ch 
Epirus       ch 
 Dyrrhacium     ch 
Europa       ch 
 Heraclea      mn 
Galatia       ab 
 Ancyra       ch 
Lydia        un 
 Ephesus      un 
Macedon       ab 
 Thessalonica    ab 
Moesia I      un 
 Viminicium     un 
Moesia Ii      un 
 Tomi        ch 
Palaestina Iud   mn 
 Jerusalem     ca 
Paphlagonia     ab 
 Sinope       mn 
Phoenicia      ch 
Phrygia       ch 
Pontus       ab 
 Trapezus      ab 
Thessaly      ch 
Thracia       un 
 Serdica      ch 
.
Ostrogothic Kingdom, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Aemilia       un 
Campania      p 
 Neapolis      un 
Ctaifali      t 
Latium       hm 
 Roma        un 
Tuscia       f 
 Arretium      un 
.
Pallava Kingdom, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Belur        t 
Cacehk       fa 
Chola        f 
 Sopattinam     p 
Karnata       ea 
 Tagara       t 
Madurai       hm 
 Kanchipuram    f 
Malabar       a 
 Vijayadurga    t 
Mindinao      h 
 Yavadvipanam    c 
Vengi        f 
 Machilipatnam   f 
.
Pandya Kingdom, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Pandya       hm 
 Colchi       f 
Sri Lanka      un 
 Kalyani      f 
.
Kingdom of Persarmenia, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Ghilan       t 
Mesopotamia     un 
 Ctesiphon     un 
.
Pictish Kingdom of Alba, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Anglia       a 
Cdamnonia      t 
Flavia       f 
 Londinium     un 
Maxima C.      f 
 Eburacum      un 
Strathclyde     un 
Valentia      hm 
.
Pyu Kingdom, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Ava         f 
 Peikthanomya    f 
Burma        f 
Pegu        hm 
 Sri Ksetra     f 
Sagaing       t 
Thaton       f 
 Besynga      f 
.
Quadi Clans, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Slovakia      hm 
.
Kingdom of the Red Huns, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Parisii       hm 
 Lutetia      t 
.
Roman Christian Church, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Aeduia       ch 
Africa       ab 
 Carthago      mn 
Agder        ch 
Alfold       ch 
 Alba Iulia     ch 
Alpes        ch 
 Sequanorum     ch 
Alpes Cottiae    ch 
 Genua       ab 
Anglia       ch 
Apulia       ch 
 Brundisium     ab 
Aquitania      ab 
Arvernia      ch 
Astigitanus     ch 
 Carthago Nova   ch 
Atrebatia      un 
 Venta       un 
Baetica       ch 
 Gades         
Baleares      ch 
Banat        ch 
Belgica I      oc 
Britannia I     un 
 Isca        ch 
Britannia I     ch 
Britannia Ii    ab 
 Deva        ch 
Campania      mn 
 Neapolis      ab 
Cantabria      ch 
Carpathia      ch 
Carpetani      ch 
 Toletum      ch 
Cluniensis     ch 
Connaught      ab 
Corsica       ch 
Cubia        mn 
Dalmatia      ch 
 Narona       ch 
Edetania      ch 
Emeritanus     ab 
 Emerita Augusta  ch 
Flaminia      ab 
 Ravenna      mn 
Flavia       ch 
 Londinium     ab 
Germania I     oc 
 Trier       mn 
Germania Ii     ab 
 Col Agrippina   ch 
Germanica R.    ch 
 Argentorate    ch 
Gwynned       ch 
Halland       ch 
Hebrides      ch 
Highlands      ch 
Histria       ch 
 Pola        mn 
Illyria       ch 
 Salonae      ch 
Kopparborg     ch 
Lacetani      ch 
 Tarraco      ab 
Latium       ch 
 Roma        hc 
Lemovicia      ab 
Leon        ch 
Liguria       un 
 Mediolanum     ca 
Lorraine      ab 
Lucania       ab 
Lucensis      un 
 Brigantium     ch 
Lugdunensis I    ab 
 Lugdunum      ch 
Lugdunensis Ii   un 
 Coriallum     ch 
Lugdunensis Iii   un 
 Portus Namnetum  ch 
Lusitania      ch 
Malta        ab 
Mauretania     un 
 Caesarea      ch 
Maxima       un 
 Augustodunum    ch 
Maxima C.      ch 
 Eburacum      ch 
Menapia       ab 
 Gesoriacum     ab 
Mercia       ab 
Midhe        ab 
Moesia I      ch 
 Viminicium     ch 
Mumha        ab 
Narbonensis     ch 
 Narbo       ch 
Norway       ch 
Novum Populi    ch 
 Tolosa       ch 
Numidia       mn 
 Hippo Regius    ca 
Orkney       ch 
Pannonia I     un 
 Carnuntum     ab 
Pannonia Ii     ab 
 Sirmium      ab 
Parisii       ch 
 Lutetia      ch 
Raetia Ii      ch 
 Castra Regina   ch 
Saguntina      ch 
Samnium       ch 
Sardinia      ch 
Savia        ch 
 Aquincum      ch 
Scallabitanus    ab 
Shetlands      ch 
Sicilia       ch 
 Syracusae     ch 
Sicilia       ch 
Slovakia      un 
Smaland       ch 
Strathclyde     un 
Swabia       ch 
Syrtes       ch 
 Leptis Magna    ab 
Tarbellia      un 
 Burdigala     ch 
Tarraconensis    ab 
Transylvania    ch 
Tuscia       ab 
 Arretium      ch 
Ulster       ch 
Uppsala       ch 
Valentia      un 
Venetia       ch 
 Aquileia      ca 
Viennensis     mn 
 Massilia      ab 
Westphalia     ch 
.
Rugian Tribes, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Carpetani      un 
 Toletum      ea 
Edetania      hm 
.
Sasanian Persian Empire, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Abadan       f 
 Ublra       ea 
Abarshahr      pt 
 Hecatompylos    oc 
Ahvaz        f 
 Susa        ea 
Arbayistan     f 
 Arbela       t 
Asuristan      f 
 Uruk        f 
Bactria       un 
Bahrayn       nt 
Balasagan      c 
Balkh        nt 
Bandar       f 
 Ormuz       f 
Dailam       nt 
Dasht'E Lute    nt 
Diyala       f 
 Dastagird     f 
Dubai        nt 
 Asaban       ea 
Fars        f 
 Bishapur      f 
Gedrosia      nt 
Ghazni       nt 
Harev        f 
Hazarajat      un 
 Kandahar      oc 
Kash        t 
 Farah       f 
Khurasan      f 
 Nishapur      f 
Khvor        nt 
Kirman       f 
 Kirman       f 
Makuran       nt 
 Musama       un 
Mand        f 
 Siraf       f 
Margiana      pt 
 Merv        ea 
Media        f 
 Ecbatana      f 
Mesopotamia     hm 
 Ctesiphon     f 
Mosul        pt 
 Dura        fa 
Oman        nt 
 Rustaq       nt 
Osrhoene      ea 
 Nisibis      ea 
Parishkhwargar   un 
Parthau       f 
 Istakhr      f 
Persia       pt 
 Ray        f 
Sakastan      nt 
Sawad        un 
 Hira         
Shadad       f 
 Nia        f 
Shirkuh       f 
 Yazd        f 
Sistan       nt 
 Zaranj       t 
Transoxiana     t 
 Herat       un 
Turgistan      nt 
Vasi        t 
 Derbend      f 
Zagros       f 
 Nihawand      f 
.
Kingdom of Hibernia, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Britannia Ii    t 
 Deva        ea 
Connaught      f 
Midhe        f 
 Dublin       f 
Monapia       ea 
Mumha        f 
Ulster       hm 
.
Siling Vandals, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Bochnia       un 
Carpetani      p 
 Toletum      un 
Cluniensis     pt 
Edetania      un 
Moravia       oc 
 Hunneria      f 
.
Kingdom of Sindhu, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Baluchistan     nt 
Berbera       un 
 Opane       un 
Edrosia       hm 
 Pattala      f 
Juba        un 
 Nikon       ea 
Makuran       un 
 Musama       f 
Maru        nt 
Ras Hafun      ea 
Scebeli       fa 
 Sarapion      f 
Sind        f 
.
Slavic Kingdom of Aemilia, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Aemilia       hm 
 Verona       a 
.
Southern Mountains Clans, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Kagoshima      f 
Saga        hm 
Yamaguchi      a 
.
Lambakanna Sinhala, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Seylan       un 
 Anuradhapura    f 
Sri Lanka      hm 
 Kalyani      un 
.
Steppe Shamanism, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Bactria       ch 
Balkash       ab 
Chu         mn 
 Talas       ca 
Ferghana      ab 
 Quba         
Issyk-Kul      ch 
Kashgar       ch 
 Kashgar      ch 
Khwarzim      ch 
 Dashovuz      un 
Otarsh       un 
Sinkiang      un 
 Aksu        un 
Sogdiana      ab 
 Boqara        
.
Suevi Kingdom, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Venetia       hm 
 Aquileia      un 
.
Sung Empire of China, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Honan        hm 
 Pienching     ea 
Shensi       f 
 Chang'An      t 
Shentung      f 
 Loyang       a 
Tangchou      f 
 Xiangfan      f 
.
Taifali Tribes, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Flaminia      f 
 Ravenna      un 
.
Kingdom of Tarumanegara, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Makaram       f 
Taruma       hm 
 Bekasi       f 
.
Tu-Yu-Hu Kingdom of the Aza, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Bayan Kapa     un 
Datong Shan     hm 
 Fu-Ssu       f 
Qinghai       un 
 Hsi-Ping      ea 
Tsaidam       un 
 Shan Shan     f 
Tsinghai      un 
.
Tyrasean Alans, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Pechneg       hm 
 Olbia       un 
.
Uighur Khanate, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Ayaguz       nt 
Gurvan       un 
Hsia-Hsia      f 
Uigur        hm 
.
Vakataka Kingdom, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Asmaka       un 
 Vatsagulma     t 
Chela        f 
Dahala       hm 
 Pravarapura    f 
Kalinga       f 
 Palura       un 
Kosala       un 
Nasik        un 
 Kalliana      h 
Pawar        f 
 Ujjain       f 
Pundra       un 
Satava       un 
 Pratishthana    f 
.
Visigothic Kingdom, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Arabia       pt 
 Bostra       un 
Asuristan      un 
 Uruk        f 
Petra        p 
 Petra       pt 
.
Western Roman Empire, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Aeduia       un 
Aemilia       un 
 Verona       oc 
Africa       ea 
 Carthago      ea 
Alpes        f 
 Sequanorum     f 
Alpes Cottiae    un 
 Genua       un 
Anglia       un 
Apulia       f 
 Brundisium     f 
Aquitania      un 
Astigitanus     oc 
 Carthago Nova   oc 
Atrebatia      un 
 Venta       un 
Baetica       un 
 Gades       un 
Baleares      un 
Belgica I      nt 
Belgica Ii     un 
 Rotomagus     ea 
Britannia Ii    un 
 Deva        un 
Calpe        fa 
Campania      oc 
 Neapolis      ea 
Carpetani      un 
 Toletum      un 
Cdalmatia      f 
Cubia        un 
Edetania      un 
Emeritanus     un 
 Emerita Augusta  un 
Flaminia      un 
 Ravenna      un 
Flavia       un 
 Londinium     un 
Germania I     oc 
 Trier       un 
Germania Ii     oc 
 Col Agrippina   ea 
Germanica R.    ea 
 Argentorate    ea 
Hauptland      un 
 Corduba      un 
Histria       un 
 Pola        un 
Idjil        un 
Lacetani      un 
 Tarraco      un 
Lacetani      ea 
 Tarraco      un 
Latium       oc 
 Roma        hm 
Leon        un 
 Legio       un 
Liguria       hm 
 Mediolanum     f 
Lingonia      un 
Lucania       f 
Lugdunensis I    un 
 Lugdunum      ea 
Lugdunensis Ii   un 
 Coriallum     un 
Lugdunensis Iii   un 
 Portus Namnetum  un 
Lusitania      un 
Malta        t 
Mauretania     t 
 Caesarea      t 
Mauri        un 
Maxima       un 
 Augustodunum    un 
Maxima C.      un 
 Eburacum      un 
Menapia       nt 
 Gesoriacum     t 
Mercia       un 
Merrakesh      un 
Narbonensis     oc 
 Narbo       ea 
Novum Populi    f 
 Tolosa       t 
Numidia       t 
 Hippo Regius    t 
Pannonia I     oc 
 Carnuntum     un 
Pannonia Ii     un 
 Sirmium      un 
Parisii       un 
 Lutetia      un 
Raetia I      ea 
 A Vindelicensis  ea 
Saguntina      oc 
 Valentia      oc 
Samnium       f 
Savia        un 
 Aquincum      un 
Scallabitanus    un 
 Olisipo      un 
Senonia       un 
Sicilia       f 
 Syracusae     ea 
Syrtes       un 
 Leptis Magna    ea 
Tarbellia      nt 
 Burdigala     ea 
Tarraconensis    un 
Tripolitania    un 
Tuscia       oc 
 Arretium      ea 
Valentia      un 
Venetia       oc 
 Aquileia      un 
Vettonia      un 
Viennensis     oc 
 Massilia      ea 
.
Western Ts'in Empire, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Kansu        un 
 Ts'In       un 
Lanchou       un 
Yanzhi       un 
 Yuan-Ch'Uan    un 
.
Khanate of the White Turks, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Balkash       un 
Bolgar       p 
Kirov        fa 
Pelym        un 
Suvar        c 
 Kazan       f 
Tavda        un 
Tobolsk       fa 
.
Kingdom of Yemen, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Aden        f 
 Aden        f 
Asir        fa 
Hadramaut      ea 
 Qana        a 
Madina       fa 
 Mecca       un 
Sheba        hm 
 Zafar       f 
Socotra       a 
Yemen        f 
 Sa'Na       f 
.
Orthodox Zoroastrian Church, Turn 010
Region/City    Status
------------------ ------
Abadan       ca 
 Ublra       mn 
Abarshahr      un 
 Hecatompylos    un 
Adurbadagan     ch 
 Adhur Gushnasp   ca 
Afghanistan     ca 
 Kabul       ch 
Ahvaz        ch 
 Susa        ca 
Arbayistan     ch 
 Arbela       ch 
Artaxata      un 
 Van        ch 
Asuristan      ca 
 Uruk        ch 
Balasagan      mn 
Bandar       ch 
 Ormuz       ab 
Diyala       ch 
 Dastagird     ab 
Fars        ab 
 Bishapur      ab 
Hazarajat      un 
 Kandahar      ab 
Kash        un 
 Farah       ab 
Khurasan      un 
 Nishapur      ch 
Khwarzim      ch 
Kirman       ch 
Lazica       ch 
Makuran       ch 
 Musama       ch 
Mand        ca 
Margiana      un 
 Merv        ab 
Media        ab 
 Ecbatana      mn 
Mesopotamia     ca 
 Ctesiphon     hc 
Mosul        mn 
 Dura        un 
Osrhoene      ch 
 Nisibis      ab 
Parthau       ab 
 Istakhr      mn 
Persia       ch 
 Ray        ca 
Sakastan      ch 
Shadad       un 
 Nia        ch 
Shirkuh       ch 
 Yazd        ab 
Zagros       ch 
 Nihawand      mn 
.

-------------
Chris Cornuelle / lote13gm at xmission dot com / last modified Monday, 14-Aug-2006 14:02:37 MDT
© 2001-2008 Shirin Strategy Games
-------------