Tang Chinese Steppe Falconer at CourtA Twilight of Empires

Lords of the Earth, Campaign 13

Prior Control ListAlamanni, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Astigitanus     f 
 Carthago Nova   f 
Baetica       oc 
 Gades       un 
Carpetani      oc 
 Toletum      un 
Hauptland      hm 
 Corduba      f 
Saguntina      ea 
 Valentia      pt 

Alans, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Austria       un 
Raetia Ii      hm 
 Castra Regina   ea 

Angles and Jutes, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Denmark       hm 
Halland       fa 
Sk†ne        f 

Arian Christian Church, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Achaia       ch 
 Korinthos     ch 
Alfold       ab 
 Alba Iulia     ca 
Alpes        ab 
 Sequanorum     ch 
Attica       ch 
 Athenai      ch 
Austria       ch 
Banat        ab 
Bochnia       ch 
Campania      ch 
Constantinople   un 
 Constantinople   un 
Crugians      ab 
Dacia        ch 
 Novae       ch 
Dardania      ch 
Europa       ch 
 Heraclea      ch 
Franconia      un 
Germania I     ch 
 Trier       ch 
Germania Ii     un 
 Col Agrippina   ch 
Germanica R.    ch 
 Argentorate    ch 
Histria       un 
 Pola        un 
Holland       ch 
 Vlaardingen    ch 
Latium       un 
 Roma        ch 
Liguria       un 
Lingonia      ch 
Lorraine      un 
Macedon       ch 
 Thessalonica    ch 
Maxima       ch 
 Augustodunum    ch 
Moesia I      un 
 Viminicium     mn 
Moesia Ii      ab 
 Tomi        ch 
Moravia       mn 
Pannonia I     ch 
 Carnuntum     ch 
Pannonia Ii     ab 
 Sirmium      mn 
Paphlagonia     un 
Parisii       un 
 Lutetia      ch 
Raetia I      ab 
 A. Vindelicum   ab 
Raetia Ii      ch 
 Castra Regina   ca 
Savia        ch 
 Aquincum      ch 
Sicilia       ch 
 Syracusae     ch 
Slovakia      ab 
Thessaly      ch 
Venetia       mn 
 Aquileia      ab 
Viennensis     un 
 Massilia      ch 

Asding Vandals, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Alfold       hm 
 Alba Iulia     f 
Banat        f 
Crugians      a 

Axumite Empire, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Adowa        t 
Atbara       t 
Axum        hm 
 Axum        hm 
Berbera       p 
 Opane       p 
Danakil       f 
 Adulis       f 
Djibuti       ea 
 Avalites      ea 
Funj        f 
 Funj        p 
Gezira       pt 
 Sennar       p 
Kosti        pt 
Lalibela      f 
Sennar       t 

Berber Kingdom of Tingitania, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Maghrib       c 
Tingitania     hm 
 Tingis       f 
Zirid        fa 
 Rusaddir      t 

Blemmye Tribes, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Beja        oc 
Blemmye       hm 

Blue Turk Khanate, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Parishkhwargar   hm 
Persia       pt 
 Ray        un 

Buddhist Stupas, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Ahicchatra     ch 
Ava         ab 
Bactria       un 
 Bactra       ch 
Chandela      mn 
Chera        un 
 Muziris      ch 
Dahala       ab 
Dasarna       ab 
Edrosia       ab 
Gandhara      ch 
Gujerat       mn 
Jambi        un 
 Malayu       ch 
Jaunpur       ab 
 Sarnath      hc 
Kashgar       un 
 Kashgar      ch 
Kedah        un 
 Ligor       ch 
Khotan       ch 
 Khotan       mn 
Khuttal       ch 
 Kapisi       ab 
Kucha        un 
 Kucha       ch 
Madurai       un 
 Kanchipuram    ab 
Magadha       mn 
 Pataliputra    ab 
Mathura       ch 
 Mathura      mn 
Nasik        ab 
Nepal        ch 
 Lalitpur      ab 
Pandya       mn 
Phanrang      un 
 Oc Eo       ab 
Rajput       mn 
Seylan       ab 
 Anuradhapura    mn 
Sogdiana      ch 
 Boqara       ch 
Sri Lanka      ab 
Surashtra      mn 
Und         ch 
 Taxila       ca 
Vengi        mn 

Burgundians, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Aeduia       pt 
Alsace       hm 
 Worms       f 
Cubia        pt 
Franconia      f 
Maxima       f 
 Augustodunum    p 
Swabia       f 

Cham Kingdom, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Champa       f 
 Vijaya       f 
Mison        hm 
 Amaravati     f 

Chen-La Kingdom, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Hmong        f 
Nampung       a 
Preikuk       ea 
Surin        hm 
 Sresthapura    hm 

Chera Kingdom, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Chera        hm 
 Muziris      f 
Csrilanka      a 
Gangas       c 
 Nandagiri     t 
Seylan       a 
 Anuradhapura    un 

Chinese Buddhism, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Anhui        ab 
 Chien-K'Ang    mn 
Bao'Ding      ab 
Chiennan      ab 
Honan        ch 
Houma        ch 
Kin         ab 
Koguryo       ab 
 Pyong-Yang     ab 
Lu'An        ch 
Nanling       mn 
Shensi       mn 
 Chang'An      ca 
Shentung      ab 
 Loyang       ch 
Silla        ch 
Tangut       ab 
Tunhuang      ch 
 Tunhuang      mn 
Yanzhi       mn 
 Yuan-Ch'Uan    ch 
Yun         ch 

Chinese Kingdom of Annam, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Annam        hm 
 Chiao-Chieh    f 
Gouangxi      a 
Gunzhou       fa 
Jih-Nan       f 
 Chiu Chen     f 
Korat        f 
Lingsi       f 
 Yu-Lin       a 
Nanchao       f 
 I-Chou       un 
Padishan      fa 
 Yung Ch'Ang    un 

Classical Pagan Oracles, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Achaia       ch 
 Korinthos     ch 
Apulia       ch 
 Brundisium      
Atrebatia      ch 
 Venta       un 
Attica       mn 
 Athenai      ch 
Britannia I     ch 
 Isca        un 
Chera        un 
 Muziris      ch 
Constantinople   un 
 Constantinople   ch 
Dalmatia      ab 
Egypt        ch 
 Alexandria     ab 
Flavia       ch 
 Londinium     ab 
Germania I     un 
Germania Ii     ab 
Latium       ch 
 Roma        hc 
Leon        ch 
 Legio       mn 
Lucania       ch 
Macedon       un 
 Thessalonica    ch 
Nobatia       ab 
 Amara       ch 
Raetia Ii      un 
Sardinia      ch 
Savia        ch 
Sicilia       ab 
 Syracusae     ab 

Civ. Foed. Dalmatia, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Dalmatia      hm 
 Narona       t 
Illyria       t 
 Salonae      ea 

Kingdom Britanniae, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Atrebatia      f 
 Venta       fa 
Britannia I     hm 
 Isca        t 
Dyffed       pt 
Flavia       un 
 Londinium     f 
Gwynned       pt 
Mercia       t 

Daoism Temples, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Anhui        ab 
 Chien-K'Ang    ca 
Chekiang      mn 
Chinling      un 
Fukien       mn 
Funiu        ab 
Ganzhou       un 
Ghang'De      un 
Hunan        ch 
 Chang-Sha     ch 
Hupei        ca 
 Chiang Hsia    ca 
Hwai        mn 
Jiangxi       ca 
 Yu Chang      ch 
Kienchou      un 
 Ling Ling     ch 
Kwangsi       ch 
 Nan-Hai      hc 
Lanchou       un 
Liao-Tung      mn 
 Liao-Tung     ch 
Lingnan       un 
Lingsi       un 
 Yu-Lin       ch 
Lingtung      un 
 Ts'Ang-Wu     ch 
Lu'An        un 
 P'Ing       ch 
Nanling       mn 
Shan'Si       mn 
Shantung      mn 
 Kuang-Ku      un 
Shensi       mn 
 Chang'An      ab 
Shentung      mn 
 Loyang       ab 
Szechwan      ab 
 Koeuichou     ab 
Taiping       mn 
 Wu         ch 
Tsainan       mn 
 Lu         un 
Yen         un 
 Chi        mn 
Yun         mn 
 Tai        ch 

Donatist Christian Church, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Africa       mn 
 Carthago      ca 
Mauretania     mn 
 Caesarea      mn 
Numidia       ab 
Syrtes       ch 
 Leptis Magna    ch 

Eastern Mongolian Kingdom, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Ch'In        un 
Hsiung'Nu      hm 
Shangtu       un 
Tari-Nor      un 
Wu Hai       f 
Wudah        fa 

Eastern Roman Empire, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Achaia       f 
 Korinthos     nt 
Arabia       un 
 Bostra       ea 
Arcadia       nt 
 Myos Hormuz    ea 
Asuristan      p 
 Uruk        p 
Aswan        nt 
 Berenice      ea 
Attica       f 
 Athenai      f 
Augustamnica    un 
 Memphis      un 
Bithynia      f 
 Pergamon      f 
Cappadocia     nt 
Cilicia       fa 
 Tarsus       ea 
Cmoesia       nt 
Coele Syria     f 
 Antioch      f 
Constantinople   hm 
 Constantinople   f 
Crete        ea 
Cyprus       f 
 Salamis      t 
Dacia        un 
 Novae       ea 
Dardania      f 
 Naissni      ea 
Edessa       a 
 Amida       f 
Egypt        oc 
 Alexandria     f 
Epirus       f 
 Dyrrhacium     ea 
Europa       f 
 Heraclea      f 
Faiyum       a 
Galatia       f 
 Ancyra       f 
Insulae       nt 
Isauria       fa 
Lazica       fa 
Libya        nt 
 Kyrene       ea 
Libya Inf.     nt 
Lycaonia      nt 
Lydia        f 
 Ephesus      f 
Macedon       f 
 Thessalonica    t 
Moesia I      un 
 Viminicium     f 
Moesia Ii      un 
 Tomi        t 
Mosul        pt 
 Dura        un 
Mosul        un 
 Dura        un 
Palaestina Iud   ea 
 Jerusalem     ea 
Palaestina Sal   nt 
 Pelusium      ea 
Palmyra       fa 
 Palmyra      nt 
Paphlagonia     f 
 Sinope       f 
Phoenicia      ea 
 Tyros       ea 
Phrygia       ea 
Pontus       ea 
 Trapezus      t 
Psidia       ea 
 Iconium      ea 
Rhodes       t 
Syria        ea 
 Damascus      ea 
Thebais       ea 
 Thebes       ea 
Thessaly      f 
Thracia       ea 
 Serdica      f 
Vaspurakan     nt 
 Megalopolis    ea 
Venetia       un 
 Aquileia      un 
Wirozan       nt 

Eastern Ts'in Dynasty, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Anhui        hm 
 Chien-K'Ang    f 
Chekiang      f 
 Hangzhou      f 
Chiennan      a 
 Shu        f 
Chinling      nt 
 Han Chung       
Csung        c 
Fujian       ea 
Fukien       nt 
 Chin An      un 
Funiu        ea 
 Nanyang      f 
Ganzhou       nt 
 Nanping      un 
Ghang'De      un 
Gouangxi      un 
Gunzhou       un 
Hainan       ea 
 Chu-Yai      t 
Hubei        f 
 Nan        ea 
Hunan        ea 
 Chang-Sha     un 
Hupei        f 
 Chiang Hsia    f 
Hwai        nt 
 Yingtan      f 
Jiangxi       ea 
 Yu Chang      ea 
Kiang'Si      f 
 Chien An      un 
Kiangsu       f 
 Kuang-Ling     ea 
Kienchou      un 
 Ling Ling     un 
Kwangsi       f 
 Nan-Hai      ea 
Kwangtung      f 
Kweichou      nt 
 Chien-Wei     un 
Lingnan       un 
Lingtung      nt 
 Ts'Ang-Wu     a 
Miao'Ling      un 
Nanling       ea 
Padishan      un 
 Yung Ch'Ang    un 
Shantung      f 
 Tsingtao      f 
Szechwan      f 
 Koeuichou     f 
Taiping       f 
 Wu         ea 
Tsainan       f 
 Jinan       f 

Eastern Turkish Kingdom, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Henyitin      a 
Kerait       hm 

Emishi Lords, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Akita        hm 
Hokkaido      a 
Toyama       fa 

Franks, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Belgica I      a 
Belgica Ii     pt 
Germania I     f 
 Trier       un 
Lorraine      hm 
Lorraine      c 
Westphalia     f 

Frisians, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Friesland      f 
Germania Ii     ea 
 Col Agrippina   un 
Holland       hm 
 Vlaardingen    f 
Holstien      a 
Saxony       f 

Kingdom of Roman Gallaecia, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Baetica       c 
 Gades       p 
Cantabria      c 
Emeritanus     t 
 Emerita Augusta  t 
Leon        un 
 Legio       aw 
Lucensis      hm 
 Brigantium     t 
Lusitania      fa 
Scallabitanus    a 
 Olisipo      t 
Vettonia      t 

Gepids, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Alpes Cottiae    f 
 Genua       un 

Ghassanid Arab Kingdom, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Bostra       oc 
Hijaz        un 
Petra        oc 
 Petra       oc 
Safajah       a 

Empire of the Guptas, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Ahicchatra     f 
 Indabara      f 
Ajmer        nt 
Anhivarta      t 
 Barygaza      ea 
Arakan       ea 
 Vaisali      a 
Arjunayana     f 
Assam        pt 
 Pragjyotisapura  f 
Avanti       f 
 Dasapura      f 
Chandela      f 
 Varanasi      f 
Cmalayadvipa    a 
Cnepal       a 
Csindhu       a 
Cvakataka      t 
Dasarna       f 
 Pryaga       f 
Edrosia       un 
 Pattala      c 
Gaur        f 
 Keldyna      t 
Gtsang       a 
Gujerat       f 
 Ankottaka     f 
Jaunpur       f 
 Sarnath      f 
Kutch Island    c 
Magadha       hm 
 Pataliputra    f 
Maldives      ea 
Mathura       f 
 Mathura      ea 
Nadavaria      f 
 Tamralipti     ea 
Palas        f 
 Barisal      f 
Punjab       f 
 Peshawar      f 
Rajput       f 
 Kaunaj       f 
Sahis        f 
 Sagala       f 
Samatata      nt 
Sukkur       f 
 Mulasthana     f 
Surashtra      t 
 Valabhi      f 
Tarain       f 
 Delhi       f 

Holy Empire of Rome, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Histria       un 
 Pola        f 
Pannonia Ii     ea 
 Sirmium      a 
Savia        t 
 Aquincum      ea 
Venetia       un 
 Aquileia      hm 

Hephthalite Khanate, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Bactria       un 
 Bactra       f 
Chu         f 
 Talas       f 
Dzungaria      un 
Ferghana      f 
 Quba        fa 
Gurgan       un 
Issyk-Kul      hm 
Kara-Khitan     un 
 Maracanda     un 
Karluk       un 
 Kuldja       un 
Kyzl-Kum      un 
Otarsh       nt 
 Tashkent      un 
Singanakh      un 
 Otrar       un 
Sogdiana      un 
 Boqara       un 
Turkmen       un 

Hinduism, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Ahicchatra     ch 
 Indabara      ch 
Anhivarta      mn 
 Barygaza      ab 
Arjunayana     ch 
Asmaka       ab 
 Vatsagulma     ab 
Assam        ch 
Avanti       mn 
Chandela      ca 
 Varanasi      hc 
Chela        ch 
Chera        un 
 Muziris      ch 
Chola        ab 
Dahala       ch 
 Pravarapura    ch 
Dasarna       mn 
 Pryaga       ch 
Gaur        un 
 Keldyna      ch 
Gaur        ch 
 Keldyna      ch 
Gujerat       ch 
Jaunpur       ab 
 Sarnath      mn 
Kalinga       ch 
Madurai       ab 
Magadha       ab 
 Pataliputra    ab 
Malabar       ab 
Maru        ab 
Mathura       ch 
 Mathura      ca 
Nadavaria      mn 
 Tamralipti     ab 
Nasik        ch 
 Kalliana      mn 
Pawar        ch 
 Ujjain       ab 
Rajput       ch 
 Kaunaj       ch 
Surashtra      ch 
 Valabhi      ch 
Tarain       ch 
Vengi        ch 

Khanate of the Hsiung'nu, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Lang Shan      un 
 Sho-Fang      un 
Ningsia       un 
 Pan        un 
Ordos        un 
Wu Hai       un 

Empire of the Huns, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Aemilia       un 
 Verona       pt 
Carpathia      pt 
Casdingvandals   nt 
Cquadi       nt 
Cslavs       pt 
Galich       pt 
Ialomita      pt 
Khazar       un 
Levedia       un 
Liguria       p 
 Mediolanum     un 
Moldavia      hm 
Moravia       p 
Patzinak      un 
Pechneg       un 
 Olbia       pt 
Taman        un 
 Panticipaeum    un 
Torki        un 
Volhynia      fa 

Jain Sects, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Anhivarta      mn 
Avanti       ch 
Chandela      mn 
Dahala       ch 
Dasarna       mn 
 Pryaga       ch 
Edrosia       un 
 Pattala      ch 
Gaur        ch 
Jaunpur       mn 
Kalinga       un 
 Palura       ch 
Kosala       ch 
Magadha       mn 
 Pataliputra    ab 
Mathura       un 
 Mathura      mn 
Nepal        ch 
 Lalitpur      un 
Pandya       ab 
Pawar        ab 
 Ujjain       hc 
Rajput       ch 
 Kaunaj       un 
Scebeli       un 
 Sarapion      ch 
Sikkim       ch 

Yamato Japan, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Aichi        f 
Kwanto       f 
 Edo          
Shikoku       f 
Shimane       f 
Yamato       hm 
 Naniha       f 

Juan-Juan Khanate, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Altai        a 
Beshbalik      a 
Cemongols      un 
Ceturks       un 
Chuguchak      un 
Dzamin Uud     un 
Ghuzz        a 
Gobi        un 
 Koshang      un 
Gurvan       un 
Huang        a 
 Hsia        un 
Jungaria      un 
 Khocho       un 
Karatao       un 
Khalaka       a 
Khalakan      un 
Khitan       un 
Kin         p 
 Sheng-Lo      un 
Kutai        un 
Naiman       fa 
Oriot        un 
Shan        un 
Tanu        un 
Telmen       un 
Tumet        un 
Ulan-Kum      un 
Urkel        a 
Wusu        a 
Yun         f 
 Tai        un 
Zaysan       fa 

Khmer Kingdom of Funan, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Andaman Islands   a 
Cochin       hm 
 Vyadhapura     f 
Johor        a 
Kedah        ea 
 Ligor       a 
Khemer       f 
 Tonle Nagara    f 
Lampang       ea 
Mon         pt 
 Tacola       pt 
Nakhon       f 
 Tamara       f 
Perak        a 
 Kataha       ea 
Phanrang      f 
 Oc Eo       ea 
Siam        f 
 Thorn Sap     f 

Khwarizm Hunas Khanate, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Kara-Khitan     p 
 Maracanda     un 
Khazakh       a 
Khwarzim      f 
 Dashovuz      f 
Singanakh      p 
 Otrar       p 
Sogdiana      p 
 Boqara       un 
Turkmen       a 

Korean Kingdom of Koguryo, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Anshan       f 
 Choson Mon     f 
Bandao       aw 
Cheju'Do      nt 
Koguryo       hm 
 Pyong-Yang     f 
Mantap       t 
Puyo        t 
Silla        f 
 Pusan       aw 

Kushan Empire, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Afghanistan     hm 
 Kabul       f 
Badakhshan     nt 
Gandhara      p 
 Purusapura     pt 
Harev        pt 
Hazarajat      pt 
 Kandahar      p 
Kash        pt 
 Farah       un 
Khuttal       f 
 Kapisi       fa 
Margiana      pt 
 Merv        un 
Pamir        f 
Tokharia      un 
 Ghazni       t 
Transoxiana     p 
 Herat       pt 
Und         a 
 Taxila       f 

Lakhmid Arab Kingdom, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Al' Riadyh     un 
 Yamama       un 
Al'Bayad      un 
Arabia       un 
 Bostra       un 
As'Summan      un 
Augustamnica    hm 
 Memphis      un 
Bostra       un 
Circis       c 
Dharan       un 
Egypt        p 
 Alexandria     un 
Jabal Shammar    un 
Meshan       un 
Palaestina Sal   un 
 Pelusium      un 
Palmyra       un 
 Palmyra      un 
Petra        p 
 Petra       p 
Sawad        un 
 Hira        un 

Later Liang Kingdom, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Cuighur       fa 
Dzamin Uud     un 
Gaxun Nur      nt 
Kucha        nt 
 Kucha       nt 
Lob Nor       fa 
Suachu       nt 
Suzhou       hm 
 Wu-Wei       f 
Suzhou       c 
Tangut       f 
 Hsi-Hai      nt 
Tarim        c 
Tunhuang      a 
 Tunhuang      nt 
Turfan       t 
 Turfan       nt 
Yumen        ea 
 Sha        nt 

Later (Hou) Yen Empire, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Bao'Ding      hm 
 Chung-Shan     p 
Hopei        p 
 Chao        pt 
Houma        p 
 Ch'Ang-Tzu     a 
Liao-Tung      f 
 Liao-Tung     p 
Lu'An        f 
 P'Ing       f 
Shan'Si       p 
 Tai'Yuan      c 
Yen         f 
 Chi        t 
Yun         un 
 Tai        p 

Lombard Kingdom, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Bohemia       pt 
Lausatia      pt 
Meissen       hm 
 Meissenburg    f 
Silesia       ea 
Thuringia      f 

Malayadvipa, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Jambi        hm 
 Malayu       f 
Sabara       ea 
 Sabara       a 
Srivijaya      f 
 Palembang     f 
Wangka       a 

The Duchy of Moesia, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Dacia        hm 
 Novae       un 
Moesia I      un 
 Viminicium     un 
Moesia Ii      f 
 Tomi        un 

Monophysite Christian Church, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Aden        un 
Adowa        ch 
Alwa        ch 
 Kerma       ch 
Arabia       ch 
 Bostra       ch 
Arcadia       mn 
 Myos Hormuz    ch 
Armenia       ch 
 Kelat       ab 
Asir        ch 
Aswan        mn 
 Berenice      ch 
Augustamnica    ca 
 Memphis      mn 
Axum        ab 
 Axum        mn 
Bostra       ch 
Cappadocia     mn 
Chera        un 
 Muziris      ch 
Cilicia       ab 
 Tarsus       ab 
Coele Syria     ca 
 Antioch      ca 
Danakil       ch 
 Adulis       ch 
Djibuti       ch 
 Avalites      ch 
Edessa       ab 
 Amida       ab 
Egypt        ca 
 Alexandria     hc 
Faiyum       ca 
Fars        un 
 Bishapur      ch 
Funj        un 
 Soba        ch 
Isauria       ab 
Lazica       ch 
Libya        ch 
 Kyrene       ab 
Lydia        ca 
 Ephesus      ab 
Madina       un 
 Mecca       un 
Madina       un 
 Mecca       ch 
Makuria       ch 
 Meroe       ch 
Media        un 
 Ecbatana      ch 
Meshan       ch 
Mesopotamia     ab 
 Ctesiphon     ch 
Mosul        ch 
 Dura        ch 
Nobatia       un 
 Amara       ch 
Nubia        ch 
 Qustul       ab 
Osrhoene      un 
 Nisibis      mn 
Palmyra       ch 
 Palmyra      ab 
Petra        ch 
 Petra       ch 
Psidia       ch 
 Iconium      un 
Rhodes       ch 
Sawad        ch 
Sistan       un 
 Zaranj       ch 
Syria        ca 
 Damascus      ab 
Syrtes       ch 
 Leptis Magna    ch 
Thebais       ch 
 Thebes       ch 
Transoxiana     un 
 Herat       ab 
Tripolitania    ch 
Urmia        ch 
 Urmia       ch 
Urmia        un 
Vaspurakan     mn 
 Megalopolis    ab 
Yemen        ch 
 Sa'Na       ch 

Moorish Kingdom, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Adawara       aw 
 Kumbi-Saleh    aw 
Galam        pt 
Garou        un 
Ghana        p 
Jenne        f 
 Jenne-Jeno     f 
Khalem       pt 
Segu        h 
Senegal       aw 
Songhai       hm 
 Mopti       f 
Sudan        p 
 Gao        p 

Kingdom of Nepal, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Bhutan       nt 
Dhera-Dun      fa 
Himachal      fa 
Nepal        hm 
 Lalitpur      f 
Sikkim       fa 

No Regions Controlled By This Nation!
Nobades Kingdom, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Alwa        hm 
 Kerma       f 
Beja        f 
Cblemmye      un 
Kasu        f 
 Napata       p 
Kordofan      fa 
 Dongola      f 
Makuria       f 
 Meroe       f 
Nobatia       p 
 Amara       f 
Nubia        fa 
 Qustul       f 

Oghuz Turk Realm, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Abarshahr      c 
 Hecatompylos    un 
Chorasmia      c 
Khurasan      pt 
 Nishapur      c 
Tabolsk       c 

Orthodox Christian Church, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Achaia       un 
 Korinthos     ch 
Arabia       ch 
 Bostra       ab 
Attica       un 
 Athenai      ch 
Bithynia      mn 
 Pergamon      ca 
Constantinople   mn 
 Constantinople   hc 
Cyprus       ch 
 Salamis      mn 
Dacia        un 
 Novae       ch 
Dardania      un 
 Naissni      ch 
Epirus       ch 
 Dyrrhacium     ch 
Europa       ch 
 Heraclea      mn 
Galatia       ab 
 Ancyra       ch 
Macedon       ab 
 Thessalonica    ab 
Moesia I      un 
 Viminicium     un 
Moesia Ii      un 
 Tomi        ch 
Palaestina I.    mn 
 Jerusalem     ca 
Paphlagonia     ab 
 Sinope       mn 
Phoenicia      ch 
Phrygia       ch 
Pontus       ab 
 Trapezus      ab 
Thessaly      ch 
Thracia       un 
 Serdica      ch 

Ostrogothic Kingdom, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Aemilia       p 
Cgepids       f 
Latium       f 
 Roma        un 
Tuscia       f 
 Arretium      un 

Pallava Kingdom, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Aceh        fa 
Belur        t 
Chola        f 
 Sopattinam     p 
Kampara       fa 
 Belawan      f 
Karnata       ea 
 Tagara       t 
Madurai       hm 
 Kanchipuram    f 
Malabar       un 
 Vijayadurga    t 
Mindinao      h 
 Yavadvipanam    c 
Vengi        f 
 Machilipatnam   f 

Pandya Kingdom, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Pandya       hm 
 Colchi       f 
Sri Lanka      un 
 Kalyani      f 

Kingdom of Persarmenia, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Adurbadagan     nt 
 Adhur Gushnasp   f 
Armenia       fa 
 Kelat       t 
Artaxata      ea 
 Van        t 
Ghilan       t 
Urmia        hm 
 Urmia       t 

Pictish Kingdom of Alba, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Anglia       a 
Flavia       f 
 Londinium     un 
Maxima C.      f 
 Eburacum      un 
Strathclyde     un 
Valentia      hm 

Pyu Kingdom, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Ava         f 
 Peikthanomya    f 
Burma        ea 
Pegu        hm 
 Sri Ksetra     f 
Thaton       f 
 Besynga      f 

Quadi Clans, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Pannonia I     pt 
Slovakia      hm 

Kingdom of the Red Huns, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Aeduia       oc 
Cubia        oc 
Lugdunensis Ii   t 
 Coriallum     t 
Lugdunensis Iii   p 
 Portus Namnetum  t 
Parisii       pt 
 Lutetia      t 
Senonia       t 

Roman Christian Church, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Aeduia       ch 
Africa       ab 
 Carthago      mn 
Agder        ch 
Alfold       ch 
 Alba Iulia     ch 
Alpes        ch 
 Sequanorum     ch 
Alpes Cottiae    ch 
 Genua       ab 
Anglia       ch 
Apulia       ch 
 Brundisium     ab 
Aquitania      ab 
Arvernia      ch 
Astigitanus     ch 
 Carthago Nova   ch 
Atrebatia      ch 
 Venta       un 
Baetica       ch 
 Gades         
Baleares      ch 
Banat        ch 
Belgica I      oc 
Britannia I     un 
 Isca        ch 
Britannia I     ch 
Britannia Ii    ab 
 Deva        ch 
Campania      mn 
 Neapolis      ab 
Cantabria      ch 
Carpathia      ch 
Carpetani      ch 
 Toletum      ch 
Cluniensis     ch 
Connaught      ab 
Corsica       ch 
Cubia        mn 
Dalmatia      ch 
 Narona       ch 
Edetania      ch 
Emeritanus     ab 
 Emerita Augusta  ch 
Flaminia      ab 
 Ravenna      mn 
Flavia       ch 
 Londinium     ab 
Germania I     oc 
 Trier       mn 
Germania Ii     ab 
 Col Agrippina   ch 
Germanica R.    ch 
 Argentorate    ch 
Gwynned       ch 
Halland       ch 
Hebrides      ch 
Highlands      ch 
Histria       ch 
 Pola        mn 
Illyria       ch 
 Salonae      ch 
Kopparborg     ch 
Lacetani      ch 
 Tarraco      ab 
Latium       ch 
 Roma        hc 
Lemovicia      ab 
Leon        ch 
Liguria       un 
 Mediolanum     ca 
Lorraine      ab 
Lucania       ab 
Lucensis      un 
 Brigantium     ch 
Lugdunensis I    ab 
 Lugdunum      ch 
Lugdunensis Ii   un 
 Coriallum     ch 
Lugdunensis Iii   un 
 Portus Namnetum  ch 
Lusitania      ch 
Malta        ab 
Mauretania     un 
 Caesarea      ch 
Maxima       ch 
 Augustodunum    ch 
Maxima C.      ch 
 Eburacum      ch 
Menapia       ab 
 Gesoriacum     ab 
Mercia       ab 
Midhe        ab 
Moesia I      ch 
 Viminicium     ch 
Mumha        ab 
Narbonensis     ch 
 Narbo       ch 
Norway       ch 
Novum Populi    ch 
 Tolosa       ch 
Numidia       mn 
 Hippo Regius    ca 
Orkney       ch 
Pannonia I     un 
 Carnuntum     ab 
Pannonia Ii     ab 
 Sirmium      ab 
Parisii       ch 
 Lutetia      ch 
Raetia Ii      ch 
 Castra Regina   ch 
Saguntina      ch 
Samnium       ch 
Sardinia      ch 
Savia        ch 
 Aquincum      ch 
Scallabitanus    ab 
Shetlands      ch 
Sicilia       ch 
 Syracusae     ch 
Sicilia       ch 
Slovakia      un 
Smaland       ch 
Strathclyde     un 
Swabia       ch 
Syrtes       ch 
 Leptis Magna    ab 
Tarbellia      un 
 Burdigala     ch 
Tarraconensis    ab 
Transylvania    ch 
Tuscia       ab 
 Arretium      ch 
Ulster       ch 
Uppsala       ch 
Valentia      un 
Venetia       ch 
 Aquileia      ca 
Viennensis     mn 
 Massilia      ab 
Westphalia     ch 

Rugian Tribes, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Carpathia      un 
Carpetani      un 
 Toletum      ea 
Edetania      ea 

Sasanian Persian Empire, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Abadan       f 
 Ublra       ea 
Abarshahr      oc 
 Hecatompylos    oc 
Ahvaz        ea 
 Susa        ea 
Arbayistan     f 
 Arbela       t 
Asuristan      oc 
 Uruk        oc 
Bahrayn       nt 
Balasagan      c 
Balkh        nt 
Bandar       f 
 Ormuz       f 
Cparmenia      ea 
Dailam       nt 
Dasht'E Lute    nt 
Diyala       f 
 Dastagird     f 
Dubai        nt 
 Asaban       ea 
Fars        f 
 Bishapur      f 
Gedrosia      nt 
Ghazni       nt 
Harev        oc 
Hazarajat      un 
 Kandahar      oc 
Kash        un 
 Farah       f 
Khurasan      f 
 Nishapur      f 
Khvor        nt 
Kirman       f 
 Kirman       f 
Makuran       nt 
 Musama       un 
Mand        f 
 Siraf       f 
Margiana      un 
 Merv        ea 
Margiana      un 
 Merv        c 
Media        f 
 Ecbatana      f 
Mesopotamia     hm 
 Ctesiphon     f 
Mosul        un 
 Dura        pt 
Oman        nt 
 Rustaq       nt 
Osrhoene      nt 
 Nisibis      pt 
Parishkhwargar   oc 
Parthau       f 
 Istakhr      f 
Persia       oc 
 Ray        f 
Sakastan      nt 
Sawad        un 
Shadad       f 
 Nia        f 
Shirkuh       f 
 Yazd        f 
Sistan       nt 
 Zaranj       t 
Transoxiana     ea 
 Herat       un 
Turgistan      nt 
Vasi        t 
 Derbend      f 
Zagros       f 
 Nihawand      f 

Kingdom of Hibernia, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Britannia Ii    t 
 Deva        ea 
Midhe        f 
 Dublin       f 
Monapia       ea 
Mumha        t 
Ulster       hm 

Siling Vandals, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Bochnia       un 
Carpetani      p 
 Toletum      un 
Cluniensis     pt 
Edetania      un 
Moravia       oc 
 Hunneria      f 

Kingdom of Sindhu, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Baluchistan     nt 
Berbera       un 
 Opane       un 
Edrosia       hm 
 Pattala      f 
Juba        un 
 Nikon       ea 
Makuran       un 
 Musama       f 
Maru        nt 
Ras Hafun      ea 
Scebeli       fa 
 Sarapion      a 
Sind        f 

Slavic Tribes, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Bialoweza      hm 
Goryn        nt 
Lithuania      nt 
Little Poland    fa 
Pinsk        nt 
Poland       ea 
Turov        nt 

Southern Mountains Clans, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Kagoshima      f 
Saga        hm 
Yamaguchi      a 

Lambakanna Sinhala, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Seylan       un 
 Anuradhapura    f 
Sri Lanka      hm 
 Kalyani      un 

Steppe Shamanism, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Bactria       ch 
Balkash       ch 
Chu         ch 
 Talas       ca 
Ferghana      ab 
 Quba         
Issyk-Kul      ch 
Kashgar       ch 
 Kashgar      un 
Khwarzim      ch 
 Dashovuz      un 
Sogdiana      ab 
 Boqara        

Sudanese Kingdom, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Garou        un 
Sudan        un 
 Gao        un 

Suevi Kingdom, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Venetia       f 
 Aquileia      un 

Sung Empire of China, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Honan        hm 
 Pienching     ea 
Shensi       f 
 Chang'An      t 
Shentung      t 
 Loyang       a 
Tangchou      f 

Taifali Tribes, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Flaminia      hm 
 Ravenna      un 

Kingdom of Tarumanegara, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Makaram       f 
Taruma       hm 
 Bekasi       f 

Toba Wei Empire, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Houma        un 
 Ch'Ang-Tzu     un 
Kin         oc 
 Sheng-Lo      un 
Shan'Si       un 
 Tai'Yuan      un 
Yen         un 
 Chi        un 
Yun         oc 
 Tai        oc 

Tu-Yu-Hu Kingdom of the Aza, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Bayan Kapa     un 
Datong Shan     hm 
 Fu-Ssu       f 
Qinghai       un 
 Hsi-Ping      ea 
Tsaidam       f 
 Shan Shan     f 
Tsinghai      un 

Tyrasean Alans, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Pechneg       hm 

Uighur Khanate, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Ayaguz       nt 
Gurvan       un 
Hsia-Hsia      f 
Uigur        hm 

Vakataka Kingdom, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Asmaka       a 
 Vatsagulma     t 
Chela        f 
Dahala       hm 
 Pravarapura    f 
Kalinga       t 
 Palura       t 
Kosala       f 
Nasik        f 
 Kalliana      p 
Pawar        f 
 Ujjain       f 
Pundra       un 
Satava       f 
 Pratishthana    f 

Western Roman Empire, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Aeduia       un 
Aemilia       oc 
 Verona       t 
Africa       ea 
 Carthago      un 
Alpes        f 
 Sequanorum     f 
Alpes Cottiae    oc 
 Genua       ea 
Anglia       un 
Apulia       f 
 Brundisium     f 
Aquitania      un 
Astigitanus     oc 
 Carthago Nova   oc 
Atrebatia      un 
 Venta       un 
Baetica       un 
 Gades       un 
Baleares      un 
Belgica I      oc 
Belgica Ii     oc 
 Rotomagus     ea 
Britannia Ii    un 
 Deva        un 
Calpe        fa 
Campania      f 
 Neapolis      ea 
Carpetani      un 
 Toletum      un 
Cdalmatia      f 
Cubia        un 
Edetania      un 
Emeritanus     un 
 Emerita Augusta  un 
Flaminia      un 
 Ravenna      un 
Flavia       un 
 Londinium     un 
Germania I     oc 
 Trier       un 
Germania Ii     oc 
 Col Agrippina   ea 
Germanica R.    ea 
 Argentorate    ea 
Hauptland      un 
 Corduba      ea 
Histria       un 
 Pola        un 
Idjil        un 
Lacetani      un 
 Tarraco      un 
Latium       oc 
 Roma        hm 
Leon        un 
 Legio       un 
Liguria       hm 
 Mediolanum     f 
Lingonia      ea 
Lucania       f 
Lugdunensis I    ea 
 Lugdunum      ea 
Lugdunensis Ii   un 
 Coriallum     un 
Lugdunensis Iii   un 
 Portus Namnetum  un 
Lusitania      un 
Malta        t 
Mauretania     t 
 Caesarea      t 
Mauri        un 
Maxima       un 
 Augustodunum    ea 
Maxima C.      un 
 Eburacum      un 
Menapia       nt 
 Gesoriacum     t 
Mercia       un 
Merrakesh      un 
Narbonensis     ea 
 Narbo       ea 
Novum Populi    f 
 Tolosa       t 
Numidia       t 
 Hippo Regius    t 
Pannonia I     oc 
 Carnuntum     un 
Pannonia Ii     un 
 Sirmium      un 
Parisii       un 
 Lutetia      un 
Raetia I      ea 
 A Vindelicensis  ea 
Saguntina      oc 
 Valentia      oc 
Samnium       f 
Savia        un 
 Aquincum      un 
Scallabitanus    un 
 Olisipo      un 
Senonia       un 
Sicilia       ea 
 Syracusae     ea 
Syrtes       un 
 Leptis Magna    ea 
Tarbellia      nt 
 Burdigala     ea 
Tarraconensis    un 
Tripolitania    un 
Tuscia       oc 
 Arretium      ea 
Valentia      un 
Venetia       oc 
 Aquileia      un 
Vettonia      un 
Viennensis     a 
 Massilia      ea 

Western Ts'in Empire, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Kansu        f 
 Ts'In       t 
Lanchou       pt 
Yanzhi       hm 
 Yuan-Ch'Uan    ea 

Khanate of the White Turks, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Avar        nt 
Balkash       hm 
Kyzl-Kum      f 
Scythia       t 
Turgay       fa 

Kingdom of Yemen, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Aden        f 
 Aden        f 
Asir        ea 
Hadramaut      ea 
 Qana        ea 
Sheba        hm 
 Zafar       f 
Socotra       fa 
Yemen        f 
 Sa'Na       f 

Orthodox Zoroastrian Church, Turn 7
Region/City    Status
------------------ ------
Abadan       ca 
 Ublra       ab 
Abarshahr      un 
 Hecatompylos    un 
Adurbadagan     ch 
 Adhur Gushnasp   ca 
Afghanistan     ca 
 Kabul       ch 
Ahvaz        ch 
 Susa        ca 
Arbayistan     ch 
 Arbela       ch 
Artaxata      un 
 Van        ch 
Asuristan      ca 
 Uruk        ch 
Balasagan      mn 
Bandar       ch 
 Ormuz       ab 
Diyala       ch 
 Dastagird     ab 
Fars        ab 
 Bishapur      ab 
Hazarajat      un 
 Kandahar      ab 
Kash        un 
 Farah       ab 
Khurasan      un 
 Nishapur      ch 
Khwarzim      ch 
Kirman       ch 
Lazica       ch 
Makuran       ch 
 Musama       ch 
Mand        ca 
Margiana      un 
 Merv        ab 
Media        ch 
 Ecbatana      ab 
Mesopotamia     ca 
 Ctesiphon     hc 
Mosul        mn 
 Dura        un 
Osrhoene      ch 
 Nisibis      ab 
Parthau       ab 
 Istakhr      mn 
Persia       un 
 Ray        ca 
Sakastan      ch 
Shadad       un 
 Nia        ch 
Shirkuh       ch 
 Yazd        ab 
Zagros       ch 
 Nihawand      mn 


-------------
Chris Cornuelle / lote13gm at xmission dot com / last modified Friday, 24-Jun-2005 13:47:36 MDT
© 2001-2008 Shirin Strategy Games
-------------