Tilbake til Tabel 3.

VI. Buskerud amt (Kristiania stift.)
Prestegjeld og sogn Bykommuner
og herreder
Lensmands-
distrikter
Tinglag Sorenskriverier Fogderier
Hønefoss menighetHønefoss k.
Norderhov prgld.
Norderhov hovedsogn med Veme kapel,
Haug sogn,
Lunder sogn
Norderhov h. Norderhov, Haugsbygden, LunderNorderhovRingerike Ringerike
Hole prgld.
Hole sogn med Bønsnes og Sollihøgda kapeller,
Tyristranden sogn
Hole h.,
Tyristranden h.
HoleHole, Tyristranden
Aadalen prgld.
Viker sogn,
Nes sogn,
Ytre Aadalen sogn
Aadalen h. AadalenAadalen
Nes prgld.
Nes sogn,
Flaa sogn
Nes h.,
Flaa h.
Nes,
Flaa
Nes,
Flaa
Hallingdal Hallingdal
Gol prgld.
Gol sogn,
Hemsedal sogn
Gol h.,
Hemsedal h.
GolGol,
Hemsedal
Aal prgld.
Aal sogn med Leveld kapel,
Torpe sogn
Aal h. AalAal
Hol prgld. og sogn med Ustedalen og Hovet kapellerHol h. HolHol
Sigdal prgld.
Sigdal sogn med Vatnaas og Solumsmoens kapeller,
Eggedal sogn,
Krødsherad sogn med Glesne kapel
Sigdal h.,
Krødsherad h.
Sigdal,
Eggedal,
Krødsherad
Sigdal, KrødsheradEker, Modum og SigdalBuskerud
Modum prgld.
Heggen sogn med Vestre Spone, Vikesund, Aamot, Gulsrud og Rud kapeller,
Nykirke sogn,
Snarum sogn
Modum h. Søndre Modum, Nordre ModumModum
Fiskum prgld. og sognØvre Eker h. Fiskum, Haug, BakkeØvre Eker
Eker prgld.
Haug sogn med Vestfossen kapel,
Bakke sogn
Nedre Eker prgld. og sognNedre Eker h. Nedre EkerNedre Eker
Røken prgld. og sogn med Aaros og Nærsnes kapellerRøken h. RøkenRøkenLier, Røken og Hurum
Hurum prgld. og sogn med Holmsbu, Filtvet og Kongsdelene kapeller derav: landdistrikt, Holmbu l.Hurum h. HurumHurum
Lier prgld.
Frogner sogn med Skjaastad kapel,
Tranby sogn,
Sylling sogn
Lier h.LierLier
Bragernes menighet i Drammen
derav: landdistrikt, bydistrikt
Lier h.,
Drammen k.
Strømsø menighet i Drammen
Strømsø sogn,
Tangen sogn
Drammen k.
Kongsberg menighet med Jondalen kirke
derav: Kongsberg k., landdistrikt (Gravningsgrænden og Sandsvær-Jondalen)
Kongsberg k.
Øvre Sandsvær h.
Numedal og Sandsvær
Sandsvær prgld.
Hedenstad sogn,
Efteløt bovedsogn,
Komnes sogn,
Tuft sogn
Øvre Sandsvær h.
Ytre Sandsvær h.
Øvre Sandsvær, Ytre SandsværØvre Sandsvær, Ytre SandsværNumedal og Sandsvær
Flesberg prgld.
Flesberg sogn,
Svene sogn,
Lyngdal sogn
Flesberg h.FlesbergFlesberg
Rollag prgld.
Rollag sogn,
Veggli sogn
Rollag h. Rollag og VeggliRollag og Veggli
Nore prgld.
Nore sogn med Skjøne kapel,
Dagalien sogn,
Opdal sogn
Nore h.,
Opdal h.
Nore,
Opdal
Nore,
Opdal

Tilbake til Tabel 3.