NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

INDDELING

1STE OKTOBER 1917.
Norges Våpen
UTGITT AV

DET STATISTISKE CENTRALBYRAA.KRISTIANIA,


I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.
1917.


Forord.

   I efterfølgende oversigt over Norges civile, geistlige og judicielle inddeling er folkemængden angit efter sidste almindelige folketælling 1ste december 1910. Hvor forandringer i inddelinger har funder sted efter folketællingens avholdelse er folkemængden angit efter de nye grenser.

   Naar kun en folkemængde er anført, betegner tallet den hjemmehørende folkemængde.

   Flateindholdt er anført efter de nyeste opgaver, som velvillig er meddelt av Norges Geografiske Opmaaling, For samtlige herreder i Smaalenene, Akershus, Hedemarken, Jarlsberg og Larvik samt de tre nordligste amter er de ældre arealopgaver revider. Ogsaa for en række ander herreder, væsentlig i Kristians, Buskerud, Bratsberg, og Søndre Trondhjems amter er flateindholdet anført efter nye reviderte opgave. For endel herreder i Finnmarkens amt er nøiagtige maalinger endu ikke utført.


Det Statistiske Centralbyraa, Kristiania 1ste oktober 1917.
N. Rygg.

John Egeland.Indhold.

Tabel 1. Riket og dets inddeling i civile overøvrighetsdistrikter.
Tabel 2. Rikets inddeling i stifter og provstier.
Tabel 3. Rikets inddeling amtsvis i prestegjeld; og sogn, bykommuner og herreder, lensmandsdistrikter, tinglag, sorenskriveri og fogderi.
Tabel 4. Rikets inddeling i lagdømmer og lagsogn.
Tabel 5. Rikets inddeling i lægedisrikter.